Vuggestue og børnehave med fokus på leg og bevægelse

21 oktober 2019
admin

Er du bosiddende i Billund eller allernærmeste omegn, og søger du en vuggestue eller en børnehave som er lidt ud over det sædvanlige? Så kan du med fordel tage et kig på Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen.

Hvad er Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen?

Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er en privat drevet institution med plads til børn i såvel vuggestue som børnehave alder. Hos Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen arbejdes der målrettet med at give børnene de bedste muligheder for fysisk såvel som kreativ udfoldelse – filosofien er, at børn udvikler sig på bedste og mest hensigtsmæssige vis gennem leg og bevægelse.

Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen har en målsætning om i så vidt muligt omfang altid at arbejde ud fra et idræts pædagogisk grundlag, hvilket vil sige, at selv om den sportslige udfoldelse har en høj plads i institutionens hjerte, er der intet ved denne udfoldelse, som handler om konkurrence. I stedet lærer børnene at mestre deres verden og få et nuanceret livssyn og ditto kundskab ud fra den idræts pædagogiske læringsdevise “Krop imiterer krop”.

Som forælder vil du altid have udvidet medindflydelse på såvel udviklingen af Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen som på de aktuelle rammer for leg og læring i den innovative og kreative institution. Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen lægger stor vægt på nytænkning, når det handler om at rumme alle børn og give dem lige og frie muligheder for at blive hele mennesker.

Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen – institution uden lukkedage

Hos Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er lukkedage ikke aktuelle ud over de faste helligdage. Du kan få passet dit barn hele året hos Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen. I ferie perioder er dette dog betinget af pladstilmelding. Er der færre end 2 – 3 børn tilmeldt ferie pasning, foregår pasningen i privat regi hos en af institutionens pædagoger for derved at holde drift omkostningerne nede.

Du kan læse mere om Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen på boellen.dk

Flere Nyheder